Investeer in de bodem en toon uw beste grond aan Rutte III

Heemraad Dirk-Siert Schoonman

Heemraad Dirk-Siert Schoonman

Het regeerakkoord heeft veel aandacht voor de agrarische sector in relatie tot waterkwaliteit. Met als stip aan de horizon: het halen van de Kaderrichtlijn Water. Veel aandacht is er voor de kwaliteit van de bodem en het deltaplan agrarisch water. Het is tijd om als agrariër te investeren in een gezonde bodem!

Voor verbetering van de bodemkwaliteit zijn bij proefprojecten veel praktische oplossingen gevonden waarmee boeren aan de slag kunnen. Denk aan het zaaien van gras onder mais, GPS-besturing bij gewasbescherming, precisiebemesting en verhoging van de zuurtegraad van grond. Door deze maatregelen gaan minder meststoffen verloren, de productie van de grond gaat omhoog en de waterkwaliteit gaat vooruit. En de grond is beter bestand tegen hevige regenval en droogte. Kortom: winst voor boer én waterschap.

Financiële noodzaak

De bodem krijgt ook steeds meer aandacht in de agrarische pers. Het verhaal is duidelijk, maar in de praktijk gaat het langzaam. Waarom stappen boeren niet massaal over op praktische oplossingen? Omdat er veel uitvluchten zijn, zoals “de loonwerker heeft niet de juiste machine”, “laat eerst een ander het maar proberen” of “hier ligt niet mijn interesse”. Of het vergt een verandering in de bedrijfsvoering. Maar nooit hoor ik dat het financieel niet nodig is. Sterker nog: ik ben ervan overtuigd dat het nodig is in de grond te investeren, om in de toekomst het bedrijfsresultaat op peil te houden.

Bodemtrots

De boer van nu is trots op het gewas dat groeit en de melkproductie. Maar hoe mooi zou het zijn als de boer ook trots is op de kwaliteit van de bodem. Zo trots dat hij of zij bij wijze van spreken op de voorpagina van de vakbladen wil staan met zijn of haar beste kuub grond.

Veel is bekend over bodemkwaliteit, maar bij verkoop of pacht wordt nog te weinig rekening gehouden met de biodiversiteit, het organische stofgehalte of de structuur van de grond. Het is tijd om dit meer te waarderen. Bijvoorbeeld met een bodemcertificaat dat laat zien hoe gezond een bodem is. Hoe goed is er voor de bodem gezorgd om klaar te zijn voor het komende groeiseizoen? Misschien zelfs door via kwaliteitssystemen van de afzetcoöperaties, boeren een financieel voordeel te geven als ze investeren in een gezonde bodem.

Rutte III

Ik ga graag in gesprek met alle ketenpartijen om ‘bodemtrots’ op de kaart te zetten. Zodat boeren naast hun mestboekhouding straks ook hun beste kuub grond aan het kabinet Rutte III kunnen laten zien.

Gerelateerde artikelen

 • Xavier Zeilinga
  2 november 2017 at 23:53

  Prachtig stuk Dirk Siert!

  Als zovelen, is men ‘output’ georiënteerd…
  Het zou zo mooi zijn als men juist alle aandacht aan de ‘input’ zou geven. Zaken adresseren als, wat is de doelstelling en wat is er voor nodig om deze te behalen.

 • Erik Eggers
  12 november 2017 at 15:27

  “Wat een boer niet kent, dat vreet hij niet” gaat hier ook weer op. Dus doorgaan met acties vanuit Unie/Waterschap/LTO etc om de doelgroep hierop te blijven wijzen. Het communiceren van best practices en het op het schild hijsen van de koplopers, bij voorkeur tijdens de Zwarte Cross en andere feestjes, blijft voorlopig absoluut noodzakelijk.