Alle berichten door

Dijkgraaf en Heemraden Waterschap Vallei en Veluwe

Blauwe Omgevingsvisie 2050, het nieuwe waterdenken

Op woensdag 20 februari is door het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe de nieuwe Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) vastgesteld. En daarmee geven we als waterschap het startsein voor het nieuwe waterdenken. De ruimtelijke opgaves van de toekomst…

Slim omgaan met water helpt ons allemaal

Vraagt u zich wel eens af wat u kunt doen om te zorgen dat we in Nederland verstandig omgaan met ons water? De oude campagne ‘Wees zuinig met water’ is inmiddels vervangen door acties als ‘de waterspaarders’ met de oproep om korter te…

Waarom betaal ik belasting voor het waterschap?

Waterschap Vallei en Veluwe doet zijn werk met geld van inwoners, bedrijven en grondeigenaren. Zij betalen allemaal belasting. Belastingkantoor GBLT zorgt dat het geld wordt geïnd. Er is een zuiveringsheffing en een watersysteemheffing. Om ons werk goed te kunnen…