Beekherstel voor een klimaatvriendelijke stad

Samen met wethouder Mark Sandmann stond ik bij weer en wind in de Ugchelse Beek. De werkzaamheden in het Carrouselpark werden feestelijk afgesloten. Het noordelijke deel van de beek in het park heeft nu extra ruimte voor waterberging, een plek waar water het park kan worden ingelaten bij piekbuien. Ook is verhard oppervlak afgekoppeld van het riool. Zo blijft schoon regenwater schoon en wordt voorkomen dat tijdens piekbuien het riool overstroomt. Zo werken we verder aan een klimaatvriendelijke stad.

Schone leefomgeving

De waterberging in het Carrouselpark wordt ook gebruikt voor natuur en recreatie. De beken en waterbergingsvijver koelen het stedelijk gebied tijdens hete zomers. Zo zoeken we steeds naar slimme oplossingen die klimaatbestendig zijn en die bijdragen aan een schone, veilige en gezonde leefomgeving!

Klimaatbestendig

Samen met alle mensen die aan de vernieuwde beek hebben bijgedragen, lieten we water in de waterberging stromen. Zoals de leden van de klankbordgroep die meedachten met het ontwerp en de vrijwilligers van IVN, de dorpsraad en de werkgroepen die hun kennis en kunde inbrachten. En tenslotte ook de vele vrijwilligers die ieder jaar opnieuw meehelpen met het schoonmaken van de meest kwetsbare delen van het bekensysteem. Kortom: mensen die het belangrijk vinden om zelf een steentje bij te dragen aan hun eigen leefomgeving. Daar heb ik veel bewondering voor.

Breder plan

Het herstel van de Ugchelse Beek is onderdeel van een breder plan om veertien beken te herstellen in de gemeente Apeldoorn. Inmiddels is ruim een derde hersteld. In 2030 zijn alle veertien Apeldoornse beken aangepast. Het herstel van beken en sprengen draagt bij aan duurzaam waterbeheer. Het biedt ruimte aan afgekoppeld regenwater, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. Het bekenherstel plan is een zeer goed voorbeeld hoe gemeente, waterschap en inwoners samen resultaten bereiken, namelijk een groen en blauw klimaat toekomstbestendig Apeldoorn.

Leefbare stad

De afgelopen vier jaar heb ik mogen werken aan ‘water in de stedelijke omgeving’. Naast de intensieve samenwerking met wethouders water en ruimtelijk domein van onze inliggende gemeenten heb ik een grote groei gezien van initiatieven van bewoners om hun straat, speel-, schoolplein of wijk te vergroenen en te verblauwen. Steeds weer werd ik geraakt door de passie, het doorzettingsvermogen en het plezier waarmee bewoners aan de slag waren of gingen om onze steden in de toekomst leefbaar te houden bij de klimaatverandering. Denk hierbij aan droogte, piekbuien en hittestress.
Al die initiatieven verdienen grote navolging. Want “het klimaat wacht niet”. Onze inspanningen zijn NU nodig om te zorgen dat onze kinderen, klein- en over-kleinkinderen ook veilig, gezond en plezierig kunnen leven in ons land. Dat zijn we zeer aan hen verplicht!

Gerelateerde artikelen