Blauwe Omgevingsvisie 2050, het nieuwe waterdenken

Heemraad Dirk Siert Schoonman

Op woensdag 20 februari is door het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe de nieuwe Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) vastgesteld. En daarmee geven we als waterschap het startsein voor het nieuwe waterdenken.

De ruimtelijke opgaves van de toekomst zijn enorm en overschrijden onze wettelijke taken. Dit is spannend. Hoe gaan onze medeoverheden rekening houden met klimaatadaptatie, klimaatneutraliteit en circulariteit? Is er voldoende integraliteit?

Met onze BOVI2050 geven we gevraagd en ongevraagd advies en zijn we sparringpartner over de inrichting van onze leefomgeving met water als leidend principe. Als waterschap kijken we niet vanuit een eenzijdige opgave maar vanuit een drie dimensionale benadering. Onder de grond, in de bodem en boven de grond. Water moet een ordenend principe zijn, wateroverlast maatregelen combineren met maatregelen ter voorkoming van droogteschade en dit alles in samenwerking met onze partners: Partnerschap als watermerk.

Vanuit zeven verhaallijnen maakt de BOVI2050 de opgaves zichtbaar voor ons werkgebied. Trots ben ik op de verhaallijn: ‘Kringlooplandschappen op levende bodems’. Vanaf 2015 zijn we als waterschap hard bezig om het onderwerp bodem op de agenda te krijgen bij onze partners, agrariërs en inwoners. Voor een betere waterkwaliteit, voor een betere sponswerking en voor een meer gezonde en productieve bodem.

Ook of misschien wel juist in landelijk gebied spelen thema’s als circulariteit, duurzaamheid en de energietransitie. En juist in landelijk gebied hebben we nog zoveel mogelijkheden en onbenutte kansen. Infiltratie van water is belangrijk om overlast te voorkomen, maar ook om droge periodes te overbruggen en hittestress te beperken. Het landelijk gebied heeft potentie. Let maar op: daar gebeurt het!

Onze verschillende stroomgebieden zoals de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Eemland, Gelderse- en IJsselvallei, zijn allemaal uniek zowel onder de grond als boven de grond. Ook de bodem is verschillend van opbouw waarbij specifieke kenmerken om specifieke oplossingen vragen. Met de BOVI in ons hand gaan we aan de slag met grondeigenaren, agrariërs en gemeenten en provincie.

Over de Blauwe Omgevingsvisie 2050

Lees hier het persbericht over de BOVI2050 of ga rechtstreeks naar www.bovi2050.nl

Gerelateerde artikelen