Circulair ondernemen doe je samen

Bert van Vreeswijk, heemraad.

Als ik ‘circulaire economie’ intik op Google, krijg ik veel hits. Het lijkt alsof iedereen circulair aan de slag is. Dat is natuurlijk niet zo. Wel worden we ons steeds meer bewust van nut en noodzaak ervan en van het samen werken aan een duurzame samenleving. Om dit te stimuleren is de derde week van januari uitgeroepen tot de week van de circulaire economie.

Een mooi initiatief waarbij bedrijven die circulair ondernemen andere bedrijven laten zien hoe je dat kan doen. Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat grondstoffen hoogwaardig worden hergebruikt en dat we zo min mogelijk afval produceren. Dit doen we samen met het bedrijfsleven en andere overheidsinstanties. Laat ik een paar voorbeelden noemen.

Van gras naar papier

Als waterschap maaien we gras. Dit kunnen we als afval verwerken, maar dit kan ook hergebruikt worden. Met achttien partijen werken we aan het proefproject ‘Van berm tot bladzijde’. Hierbij leveren we het gemaaide gras voor het maken van papier. Parenco is de producent van verpakkingsmateriaal. In 2017 hebben we maar liefst duizend ton gras geleverd voor de papierproductie.

We maaien veel struiken en bomen op onze gronden langs het water. Maaisel en houtsnippers die vrijkomen door dit terreinbeheer, zetten we in voor het maken van bijvoorbeeld veevoer of biogas. Dit is mogelijk dankzij een krachtenbundeling van tien partijen.

Energieneutraal

Op dit moment bouwen wij samen met ondernemer en slibtransporteur Jan Bakker een nieuwe bio-energiecentrale bij de rioolwaterzuivering in Harderwijk. Eind dit jaar nemen wij deze centrale, die straks 12,5 miljoen kuub gas per jaar produceert, in gebruik. De regio levert restproducten zoals mest, maaisel en vetten. Het waterschap heeft expertise op het gebied van vergisting en ervaring met het werken met gas. Jan Bakker is op de hoogte van alles wat met mest te maken heeft. Samen maken we van mest en maaisel bio-energie! Deze bio-energiecentrale biedt ons de mogelijkheid om zes jaar eerder dan gepland energieneutraal te zijn: in 2019 in plaats van 2025.

Circulaire economie

Zonder partnerschap lukt het niet om deze mooie projecten te realiseren, gericht op energieneutraal werken en een circulaire economie. Het maakt duidelijk dat juist maatschappelijk verantwoord ondernemen om samenwerking vraagt!

Gerelateerde artikelen