Circulaire economie, dat doe je samen!

Bert van Vreeswijk, heemraad.

Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2050 volledig circulair zijn. Daarom zetten we ons iedere dag in voor een duurzame wereld. Wij geloven in de circulaire economie door van afval grondstoffen te maken. Bijvoorbeeld schoon water, één van onze belangrijkste schaarse grondstoffen. We bouwen onze rioolwaterzuiveringen om tot energie-, grondstof- en waterfabrieken.

Uit rioolwater winnen we naast energie ook fosfaat als groene meststof. We gaan actief kool uit restanten toiletpapier halen om medicijnresten uit het rioolwater te verwijderen. En we gaan in Epe de grondstof Kaumera uit rioolslib halen. Maar ook op andere plekken werken we circulair. Zo halen we bij het maaien van dijken en sloten grondstoffen uit gemaaid gras voor papierproductie.

Circulair ondernemen

In projecten werken we als waterschap ook steeds meer circulair. Samen met andere overheden, onderzoeksinstellingen, ondernemers en bewoners zetten we stappen. Zo dragen we bij om het klimaatprobleem op te lossen, om schade aan de natuur te verminderen en om de regionale economie te versterken. Duurzaamheidswinst is daarbij belangrijker dan korte termijn terugverdientijden.
Belangrijk is dat de Rijksoverheid de wetgeving aanpast zodat de afvalstatus verdwijnt voor uit afval gewonnen grondstoffen. Zo verdwijnt een belangrijk obstakel om samen echt werk te kunnen maken van een circulaire economie.

Estafettestokje

Deze week ging de Gelderse circulaire estafette van Culemborg naar Epe. Wethouder Jan Aalberts nam samen met mij als heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe het estafettestokje in ontvangst op de rioolwaterzuivering in Epe. De gemeente steunt ons initiatief om uit rioolwater de bruikbare grondstof Kaumera te halen op de rioolwaterzuivering in Epe. Het Gelders estafettestokje is een mooie aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg. Zo wil het waterschap stapsgewijs de overgang naar een circulaire regio versnellen.

Mooiste projecten

Het duurzame estafettestokje begon in 2014 vanuit Green Capital Challenge. Het stokje werd eerst zestig keer overhandigd aan duurzame initiatieven in Nijmegen. Nu de stad in 2018 Green Capital is, wil de provincie het estafettestokje verder Gelderland inbrengen om de mooiste circulaire projecten in de spotlights te zetten. En dat lukt goed!

Duurzame toekomst

Epe is nu de achttiende Gelderse gemeente die het estafettestokje heeft gekregen. Dat de gemeente het waterschap hier nadrukkelijk bij betrekt en in laat delen, bewijst maar weer dat een circulaire economie alleen door samenwerking van de grond kan komen. Als Waterschap Vallei en Veluwe dragen wij samen met anderen vol overtuiging bij aan een duurzame en circulaire toekomst.

Gerelateerde artikelen