Deltawerk op Veluwe met grote impact

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin

Bij extreem hoog water kunnen we het waterpeil in de IJssel bij Veessen op de Veluwe met maar liefst 71 centimeter laten zakken. Het is 35 kilometer stroomopwaarts nog merkbaar: tot aan Zutphen heeft de waterstandsdaling effect. Hoe dit kan? Door de werking van de nieuwe hoogwatergeul Veessen-Wapenveld; een deltawerk op de Veluwe.

Samen met de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, stel ik op donderdag 23 februari het inlaatwerk van de hoogwatergeul officieel in gebruik. Bij extreem hoog water in de IJssel kunnen we vanaf nu de geul als een extra rivierarm gebruiken. De acht kilometer lange ‘by-pass’ van de IJssel stroomt dan vol, zodat de rivier tijdelijk veel meer ruimte krijgt.

Ruimte voor de rivier

Het waterpeil met 71 centimeter verlagen is ongekend. Dit is het enige project binnen het landelijke programma Ruimte voor de Rivier met zo’n groot effect. Hiermee borgen we de veiligheid van de bewoners in het gebied en ver daarbuiten.

Maar wat dit soort grote landschappelijke ingrepen met mensen doet, de onzekerheid, de overlast… het project kent een bewogen geschiedenis. Innovatie door een deltawerk op de Veluwe - Hoogwatergeul Veessen-WapenveldDe oorspronkelijke plannen riepen verzet op. Nog steeds zijn er mensen die moeite hebben met de nieuwe situatie, terwijl het project voor anderen ook kansen opleverde. We zijn ons bewust van wat inwoners hier moesten opgeven en bewonderen de veerkracht van de mensen in het gebied. We hebben respect voor het feit dat zij met ons, maar ook met elkaar, in gesprek zijn gebleven.

Werken aan water

Werken aan water in een dichtbevolkte delta als Nederland houdt nooit op. Dit betekent dat er van sommige bewoners van het rivierengebied een offer gevraagd blijft worden. Vroeg of laat zullen we bijvoorbeeld langs de IJssel onze dijken moeten verbeteren in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook dan moeten we ingrijpen in de leefomgeving van mensen, zoals overal in Nederland waar aan dijken wordt gewerkt, de rivieren meer ruimte krijgen of de kust wordt versterkt.

We spraken met inwoners uit Veessen en omgeving af om de geleerde lessen samen op schrift te stellen. Met deze ‘lessons learned’ kunnen wij ons voordeel doen bij toekomstige projecten, waar dan ook in ons land. Of misschien zelfs wel daar buiten. Want hoe bijzonder en effectief de Hoogwatergeul ook is, dit soort landschappelijke ingrepen heeft een grote impact op de leefomgeving van mensen.

Gerelateerde artikelen