Eén beleid voor ons water

Dirk Siert Schoonman

Dirk-Siert Schoonman, heemraad

Het werkgebied ingaan, projecten bekijken en de contacten met inwoners… het zijn de leuke aspecten van mijn werk als waterschapsbestuurder. Over het gebied hoor ik trouwens veel goeds. Inwoners beleven er veel moois aan en het water wordt steeds schoner.

Het is belangrijk dat sloten voldoende water kunnen afvoeren. Voor agrariërs en andere inwoners geldt: we willen geen wateroverlast en ook geen watertekort. Die kunnen funest zijn voor bedrijven en woningen.

Eenheid in beleid

Door de fusie van de twee voormalige waterschappen brengt het in 2013 gestarte Waterschap Vallei en Veluwe eenheid in de status van alle sloten. Want één waterschap betekent: één tarief en één richtlijn voor wie verantwoordelijk is voor het onderhoud: het waterschap of de aanliggende grondeigenaar. Met dit karwei zijn we een eind op weg.

Het Nieuwe ABC

Over de veranderingen die dit ‘Nieuwe ABC’ met zich meebrengt, zijn we in gesprek met agrariërs, gemeenten, landgoedeigenaren en terreinbeherende organisaties. De status van de sloot (A, B of C) geeft aan hoeveel water per seconde wordt afgevoerd. Deze status bepaalt ook de verantwoordelijkheid van het onderhoud: wie zorgt ervoor dat deze sloten schoon zijn?

In de Gelderse Vallei en in de IJsselvallei zijn we het gesprek al aangegaan. In het derde (en laatste) rayon – Noord-Veluwe en Eemland – gaan we nu deze fase in. We leggen onder meer uit waarom een sloot die nu nog een B-status heeft, in 2017 niet meer door het waterschap wordt gecontroleerd tijdens de jaarlijkse ‘najaarsschouw’ omdat deze sloot dan de C-status krijgt.

We gaan in gesprek, nemen mensen mee in onze plannen en kijken waar we met individuele belangen rekening kunnen houden. En we wijzen op voordelen. Want die zijn er ook. Een mooi voorbeeld: een grondeigenaar langs een sloot bepaalt straks zelf wanneer hij of zij die sloot schoonmaakt. De betreffende grondeigenaar is niet meer afhankelijk van de planning van het waterschap.

Graag leg ik u de veranderingen uit in een korte film over het Nieuwe ABC. In dit filmpje vertellen een agrariër en een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten wat voor hen de gevolgen zijn van de wijziging. En het leuke van zo’n korte film is… je kunt meteen zien hoe mooi ons werkgebied is.

Gerelateerde artikelen