Groene energie uit rioolwater: doet u mee?

Bert van Vreeswijk, heemraad.

Afwassen, douchen en het toilet doortrekken… misschien wist u het nog niet, maar uw eigen afvalwater levert groene energie op. En die energie kunt u als inwoner van de gemeente Apeldoorn thuis in de vorm van elektriciteit gebruiken. Hoe zit dat nu precies? Omdat het vandaag Dag van de Duurzaamheid is, praat ik u graag even bij.

Waterschap Vallei en Veluwe zuivert het rioolwater zo goed, dat het water weer kan terugstromen naar bijvoorbeeld de Eem en de IJssel, twee grote rivieren in ons werkgebied. Wij maken het water dus schoon, maar dat is niet het enige; er gebeurt meer en we doen dat vooral op lokale schaal, samen met gemeente en belangenorganisaties. Ik laat dat graag zien met een voorbeeld.

Energie-kringloop dichtbij huis

Het slib uit het rioolwater vergisten we. Daarbij ontstaat biogas dat we verbranden in een motor die elektriciteit en warmte opwekt. Daarom noemen de waterschappen hun rioolwaterzuiveringen steeds vaker ‘energiefabrieken’. De elektriciteit die op de zuivering in Apeldoorn wordt opgewekt kunnen bewoners van de gemeente afnemen bij deA: de duurzame energiecoöperatie Apeldoorn. De warmte wordt inmiddels al geleverd aan de omliggende woonwijk Zuidbroek.

Het mooie is dat deze energie klimaatneutraal is. Het gaat dus om eerlijke energie, direct uit de buurt, waarmee je als energie-consument bijdraagt aan een duurzamer Apeldoorn. Omdat dit een energie-kringloop dichtbij huis is, is er weinig verlies van energie door transport. Dat maakt het nóg duurzamer.

Duurzame toekomst 

Als bestuurder van het waterschap juich ik onze samenwerking met deA en met de inwoners van Apeldoorn van harte toe. Als waterschap werken we dagelijks aan een circulaire economie en aan een schone en duurzame wereld. Dat inwoners nu elektriciteit van ons kunnen afnemen past naadloos in onze filosofie en werkwijze. Zo nemen we samen met deA en met u de verantwoordelijkheid voor een leefbare stad en een duurzame toekomst. Als bestuur werken we aan meer van dit soort initiatieven. En U? Wilt u meer informatie? Of wilt u misschien meedoen? Kijk dan hier!

 

 

Gerelateerde artikelen