Samenwerken aan een klimaatbestendige toekomst

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin

Tanja Klip-Martin

Vandaag zetten 28 gemeenten samen met de provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe hun handtekening onder een manifest om samen te werken aan een klimaatbestendige toekomst: de regionale doorvertaling van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. En dat nog niet zo lang nadat het plan aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

Adaptatie krijgt zo eindelijk een serieuze, vaste voet aan de rijksgrond. We zijn daar als waterschap heel blij mee. Wij werken hier al veel langer aan, samen met de gemeenten in ons gebied. Wij zien het manifest dan ook als een springplank naar de toekomst. Er is in gezamenlijkheid nog een waterwereld te winnen met slimme ideeën, verbinding van thema’s en het betrekken van nieuwe partners, zoals het bedrijfsleven. Drie suggesties:

Aanpassen aan het toekomstige klimaat

Tot voor kort waren veel initiatieven louter gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot (mitigatie). Daar moeten we onverminderd mee doorgaan, maar het is niet genoeg. We moeten ons land ook aanpassen aan het toekomstige klimaat (adaptatie), dat zich kenmerkt door grillige, extreme weersomstandigheden. Denk hierbij aan het afkoppelen van regenpijpen van het riool, vergroening van tuinen en de openbare ruimte. Maar ook aan groene muren en daken, zo mogelijk in combinatie met zonnepanelen, die aantoonbaar meer energie opwekken in een koelere omgeving.

Stedelijk en landelijk gebied niet afzonderlijk benaderen

We zijn nog te vaak geneigd het stedelijk en landelijk gebied als twee afzonderlijke eenheden te zien. Daarbij staat het stedelijk gebied vol in de aandacht, als het gaat om riooloverstorten en ondergelopen straten. Immers, niets is zo vervelend als druk bevolkte steden die kampen met wateroverlast. Een aantal oplossingen hiervoor kunnen echter gevonden worden in het buitengebied, zoals de (tijdelijke) opvang van overtollig water. Wat bijvoorbeeld te denken van een nieuw programma Ruimte voor het Kanaal, in analogie van het bijna afgeronde landelijke programma Ruimte voor de Rivier. We zijn als waterschap ideeën op dit punt aan het verkennen.

Mogelijkheden van onze ondergrond verkennen

Het derde punt dat ik graag wil benadrukken is dat er vooral veel initiatieven ontstaan boven de grond. Maar onze ondergrond kent een keur aan mogelijkheden. Van het tijdelijk bergen van overtollig regenwater tot het gebruik van grondwater om gebouwen te verwarmen of te koelen (van warmte-koude-opslag tot geothermie). Ondergrondse mogelijkheden kunnen veel oplossingen en kansen bieden. 3D- denken is wat mij betreft dan ook het devies.

Dit zijn allemaal geen irreële visioenen, maar hele haalbare ideeën. Ideeën die de overheden die vandaag tekenen graag met elkaar oppakken. Het betrekken van het bedrijfsleven is de volgende kansrijke stap. Want samen staan we nog sterker.

Gerelateerde artikelen