Klimaatverandering gaat over water!

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf

“De ijskap van Antartica verliest versneld massa. De oorzaak is de toenemende temperatuur van de oceaan die drijvende ijsplaten van onderaf smelt, waardoor landijs sneller de oceaan in stroomt. De huidige klimaatmodellen zijn niet in staat het uiterst complexe gekoppelde systeem ijs-oceaan-atmosfeer realistisch na te bootsen.”

Onderzoeker Michiel van de Broeke sprak deze woorden op het Deltacongres 2018. Hij doet onderzoek naar de verwachte zeespiegelstijging. De afspraken die zijn gemaakt tijdens de Klimaattop in Parijs om temperatuurstijging af te remmen, blijken daarmee zeer urgent. Het laat de urgentie zien om in actie te komen om klimaatverandering te beperken. Tegelijk zit daar de crux. Want in hoeverre zijn we daartoe nog in staat? Veel internationale partijen spreken daar nu met elkaar over in het Poolse Katowice, in een poging een start te maken met een breed geaccepteerde uitvoeringsagenda.

Natuurijsbanen

Naast dit noodzakelijke ‘mitigeren’ – het matigen van de temperatuurstijging – moeten we onze omgeving ook aanpassen aan de gevolgen van die temperatuurstijging. We moeten dus leren omgaan met de nieuwe situatie: of met een tekort aan water, of juist met een teveel aan water. De extreme droogte in afgelopen zomer en najaar stelt ons voor compleet nieuwe vragen. Nog even en het schaatsseizoen breekt aan. Natuurijsbanen worden meestal gevuld met oppervlaktewater. Wat doe je als waterschap als het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater nog geldt en er geen water beschikbaar is? Het eerlijke antwoord is dat we zelfs voor ijsbanen geen onttrekking van oppervlaktewater zullen toestaan in die gebieden waar tot 15 januari 2019 een verbod daarvoor geldt. Het zijn nieuwe vragen! Ik verwacht dat we samen vaker voor zulke kwesties komen te staan.

Regionaal Klimaatmanifest

Precies een jaar geleden hebben lokale en regionale bestuurders hun handtekening gezet onder een regionaal klimaatmanifest. Daarin spraken ze uit om de regionale doorvertaling van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie samen op te pakken. Ik ben blij dat vandaag nieuwe partijen zich aansluiten. Dat onze samenwerking het effect heeft van een druppel die valt in het water: de kring wordt steeds groter. Stilstaan en niets doen is geen optie. En we moeten verder kijken dan 2050. Dat vraagt om lef van moedige bestuurders.
‘Climate change? It’s all about water’, zegt weerman Reinier van de Berg. Water is onze blauwe bloedsomloop! Deze verbindt het water in onze boven- en ondergrond met elkaar – en verbindt ons als inwoners door onze activiteiten met elkaar.

Wees ambitieus!

Ons werkgebied is groot met de Veluwe, de Vallei en het Eemland. De opgaven zijn nog groter. Waterschap Vallei en Veluwe maakt tempo. Dat doen we onder meer met onze Blauwe Omgevingsvisie. We hebben de wens om bij iedereen aan tafel te zitten, mee te praten en te doen. Maar onze capaciteit kent grenzen. Ik roep op: wees ambitieus, loop voorop en sta vooraan. Water speelt immers de hoofdrol in de realisatie van een waardevolle leefomgeving.

Dit is een bewerking van de toespraak die dijkgraaf Tanja Klip-Martin hield op de regionale klimaattop op 7 december 2018.

Gerelateerde artikelen