Kom in actie – het klimaat haalt ons in!

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf

Werk alsof er geen grenzen zijn, maak gebruik van de bestaande situatie van het landschap en kijk met een helikopterview. Dat is de boodschap die we vandaag met 28 gemeenten in ons werkgebied bespraken tijdens de Regionale Klimaattop 2018 in Scherpenzeel. Alleen dan kunnen we inwoners en bedrijven beschermen tegen extreme wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.

Speciale website

We lanceerden vandaag, samen met 28 gemeenten in ons werkgebied en klimaatexpert Hasse Goosen de website www.klimaatvalleienveluwe.nl. Goosen is onderzoeker bij Wageningen Environmental Research Centre en directeur van de stichting Climate Adaptation Services (CAS). De nieuwe website geeft gemeenten én inwoners in ons werkgebied inzicht – op straatniveau – in waar overlast is of wordt verwacht door het veranderende klimaat. Want naast gemeenten kunt ook ú iets doen aan wateroverlast, hittestress en droogte in uw buurt.

Slagkracht

Eerder gaven we u al tips om wateroverlast in uw tuin te voorkomen. Deze nieuwe website is vooral bedoeld om schaalgrootte en verbinding aan te brengen. Door een gebiedsoverzicht te creëren wordt inzichtelijk dat water zich niet aan gemeentegrenzen houdt. Daarom is het belangrijk dat gemeenten naar elkaar kijken, van elkaar leren, en elkaar sterker maken. Dat noemen we ook wel ‘grensontkennend samenwerken’. Het schaalniveau van een groot gebied, zoals het werkgebied van een waterschap, is nodig om slagkracht te ontwikkelen en het verschil te maken als het gaat om het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. Met kleine lokale initiatieven komen we er nog onvoldoende.

Maatwerk

Maar ook is de website bedoeld om meer maatwerk toe te passen. Want wist u dat het bijvoorbeeld onderaan een heuvel waar veel kleigrond ligt, niet goed is om zomaar tegels uit uw tuin te halen? Hasse Goosen vertelde vandaag onder andere in NRC dat het beter is om het water op de heuvel vast te houden, en die tegels misschien wel te laten liggen, anders creëer je juist onderaan diezelfde heuvel een natuurlijk moeras.

Investeren

Klimaatverandering gaat nog sneller dan we dachten. Dat is deze maand duidelijk te zien aan de piekbuien in onder andere Limburg, Drenthe en Gelderland. Samen de andere waterschappen (Unie van Waterschappen), alle provincies (IPO) en alle gemeenten in Nederland (VNG) vragen we dan ook, in aansluiting op de gezamenlijke Investeringsagenda, om financiering vanuit het Rijk. Wij hebben als medeoverheden al toegelicht jaarlijks 28 miljard te investeren in ruimtelijke ontwikkelingen. Nu het Rijk nog.

 

 

Gerelateerde artikelen