Piekbuien en hittestress? Lekker aan de slag in de tuin!

Heemraad Frans ter Maten

Frans ter Maten, heemraad.

Elk jaar is het weer een enorm genoegen: de eerste sneeuwklokjes die ontluiken in weerwil van vrieskou, geprikkeld door zonnestralen. Het voorjaar komt er aan, de natuur ontwaakt langzaam uit zijn winterslaap. Nog even en vele tuinliefhebbers komen ook uit hun ‘winterslaap’. Ze gaan dan aan de slag om hun tuinen klaar te maken voor mooi en slecht weer.

Veel tuinen zijn niet geschikt voor mooi en slecht weer. Bij een flinke regenbui lopen ze onder en op hete zomerse dagen worden ze veel te warm. Hoe kunnen we die tuinen meer bestand maken tegen piekbuien en hittestress? Hoe kunnen we ze zo inrichten dat ze de effecten van klimaatverandering weerstaan?

Extreem weer

Ons waterschap is dagelijks bezig met vergelijkbare vragen in de openbare ruimte. Samen met gemeenten zorgen we ervoor dat steden, dorpen en landelijk gebied beter voorbereid zijn op extreem weer. Bijvoorbeeld door meer plekken aan te leggen voor de opvang van regenwater. Of door bij te dragen aan meer groen en natuur.

Duurzame tuinen

Ook anderen zijn vanuit hun vak dagelijks bezig met het groen. Hoveniers bijvoorbeeld. Zij richten tuinen in, ook bij particulieren, en kunnen daarmee een belangrijke schakel zijn in het toekomstbestendig maken van de leefomgeving. Om te kijken hoe we elkaar hierin kunnen versterken en ondersteunen, organiseerden we als waterschap inspiratiebijeenkomsten. Onderwerp:  duurzame tuinen en buitenruimtes. Daarbij zochten we ook aansluiting met de hoveniers van de toekomst: leerlingen van Aeres MBO in Nijkerk en AOC Oost in Terwolde.

Meer groen en blauw

Landschapsarchitect Fred Booij en televisie-tuinman Lodewijk Hoekstra (NLGreenlabel) vertelden over klimaatbestendige buitenruimten. Volgens hen spelen hoveniers een belangrijke rol bij het verder klimaatbestendig maken van particuliere groene ruimtes en tuinen. Hoveniers en leerlingen zijn geïnspireerd om hun (toekomstige) klanten te verleiden om meer groen en blauw toe te laten passen in hun tuinen. En dus ook minder steen.

Wat u zelf kunt doen!

Ik vind dit een mooi voorbeeld van hoe we samenwerken op lokaal niveau om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendige leefomgeving. Laat die lente dus maar komen… en bekijk op onze website wat u zelf kunt doen!

Gerelateerde artikelen