Medicijnresten uit rioolwater halen: een deel van de oplossing

Bert van Vreeswijk, heemraad.

We gaan actieve koolstof uit toiletpapier (cellulose) winnen op onze rioolwaterzuivering in Ede. Deze vorm van koolstof heeft een sterk bindend karakter. We hopen hiermee eind 2019 meer dan 80 procent van de medicijnresten uit het rioolwater te kunnen zuiveren. Het actieve kool heeft een biologische oorsprong. Zo dragen wij bij aan de circulaire economie en gaan we de strijd aan tegen een groeiend probleem: de toename van medicijnresten in oppervlaktewater en op termijn het drinkwater. We doen dit samen met CIRTEC uit Purmerend en Pulsed Heat/Setiva uit Maastricht.

Meer energie

Er is nog meer voordeel. Tijdens het productieproces van actieve kool produceren we pyrolysegas, waarmee we de installatie van meer dan voldoende energie kunnen voorzien, zuren waarmee we ons bestaande zuiveringsproces op de rioolwaterzuivering in Ede beter kunnen ondersteunen én we produceren Bio-Olie. Dit laatste wordt op de markt gebracht als stookolie van biologische oorsprong.

Hergebruiken

Wij zien rioolwater al langer niet meer als afval, maar als water met waarde. Of beter nog, als grondstoffenstroom. Er zitten namelijk tal van grondstoffen in die we kunnen hergebruiken of kunnen omzetten in biologische basisstoffen. Denk aan bijvoorbeeld fosfaat en compost (bodemverbeteraar), cellulose, biogas, alginaat, ammoniak, groene CO2 en natuurlijk afbreekbare biopolymeren. Maar denk ook aan water! Want ook schoon water is een essentiële grondstof. Bijvoorbeeld door het toe te passen als koelmiddel in (voedsel)productieprocessen.

Waardevolle grondstoffen

Om die reden bouwen we als waterschap al onze grote rioolwaterzuiveringen om tot energie-, grondstof- en waterfabriek, waardoor we steeds meer en beter die waardevolle grondstoffen terugwinnen. Daarbij gaan we steeds meer over naar fysische scheidingsmethoden in plaats van (biologische) afbraak.

Medicijnresten

Helaas is het winnen van actief kool en het toepassen in het zuiveringsproces om medicijnresten uit het rioolwater te zuiveren niet dé oplossing om die jaarlijkse 140 duizend kilo medicijnresten uit het oppervlaktewater te houden. Er is een combinatie van verschillende technieken nodig om effectief te kunnen zuiveren. Het is om die reden noodzakelijk om bewuster om te gaan met medicijngebruik in het algemeen.

Omslag

De hele keten zal dus een omslag moeten maken. Zo kunnen fabrikanten van medicijnen vaker beter biologisch afbreekbare ingrediënten gebruiken, artsen en apothekers kunnen meer doen aan bewustwording rondom medicijngebruik – is het nodig? Met ziekenhuizen kunnen we afspraken maken met name over kortstondig medicijngebruik, maar ook u kunt bewuster omgaan met medicatie. Slikt u liever een paracetamol of kunt u ook iets vroeger naar bed?

Werkt u mee?

In Nederland behoort de kwaliteit van het drinkwater tot de beste ter wereld. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken we hard voor. Werkt u met ons mee? Bijvoorbeeld door bewuster om te gaan met medicijngebruik? Want: ‘Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit.’

 

Gerelateerde artikelen