Naar een duurzaam Nederland

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf

Vandaag presenteren wij – samen met alle andere waterschappen, gemeenten en provincies – onze gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. We laten zien waarin de drie decentrale overheden willen investeren samen met het nieuwe kabinet. Doel: Nederland sneller energieneutraal, klimaatbestendig en economisch circulair maken.

Klimaatverandering zorgt voor urgentie

De urgentie voor Nederland om duurzaam te zijn neemt toe. Meer en meer zien we ontwikkelingen waaruit blijkt dat onze aarde kwetsbaar is. Neem nu de stijgende temperatuur op de Noordpool. Of dichter bij huis: forse en steeds vaker voorkomende piekbuien, afgewisseld met perioden van droogte. Dit zijn de gevolgen van klimaatverandering. Het betekent dat we zuiniger moeten omgaan met onze aarde.

Meer en beter hergebruik van grondstoffen

Zo kunnen we onze grondstoffen veel meer en beter hergebruiken. Als waterschappen zijn we continu bezig om grondstoffen te onttrekken aan afvalwater, zodat ze een nieuw doel kunnen dienen. Denk aan het winnen van energie en kunstmest op onze rioolwaterzuiveringen, maar ook aan een nieuwe ontwikkeling: het winnen van NEO-alginaat uit afvalwater. Ook biomassa bevat grondstoffen die we gaan hergebruiken. Afval is geen afval meer. Als we op die manier gezamenlijk kijken naar de toekomst in plaats van de herkomst van grondstoffen, is er nog een (water)wereld te winnen.

Hernieuwbare energie

Maar ook op andere fronten is er werk aan de winkel. Zo kunnen we de terreinen van onze waterschappen nog meer en beter inzetten voor de opwekking van hernieuwbare energie. En we kunnen steden, dorpen en het landelijk gebied nog beter inrichten om piekbuien én droogte op te vangen. Dat verdient wat ons betreft een jaarlijkse investering van 2,5 miljard vanuit de waterschappen. Maar we vinden dat niet alleen gemeenten, provincies en waterschappen aan zet zijn. We verwachten ook van het Rijk steun en medewerking. Om de handen ineen te slaan, om kennis te delen, om regels te veranderen en om gezamenlijk te investeren.

Energieneutraal door innovatie

Eén doel hebben wij als Waterschap Vallei en Veluwe in ieder geval alvast behaald: de innovaties op drie van onze rioolwaterzuiveringen. We zijn met onze Bio-energiecentrale in Harderwijk en onze energie- en grondstoffenfabrieken in Amersfoort en Apeldoorn in 2020 volledig energieneutraal.

 

Gerelateerde artikelen