Over de dijkgraaf en heemraden

Dijkgraaf Tanja Klip-MartinTanja Klip-Martin, dijkgraaf

Portefeuille: Bestuur en Organisatie met onder meer (inter-)bestuurlijke samenwerking, communicatie, crisisbeheersing en Ruimte voor de Rivier. Eerder was ze onder meer gedeputeerde van de Provincie Drenthe en wethouder van de Gemeente Coevorden. Naast haar werk als dijkgraaf maakt zij namens de VVD deel uit van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Lees de blogs van Tanja Klip-Martin


Heemraad Frans ter MatenFrans ter Maten, heemraad

Portefeuille: Watersysteem voor het stedelijk gebied, waterkeringen. Eerder was hij directeur bij Landschap Erfgoed Utrecht. Naast zijn heemraadschap is hij bestuurslid van het Streekfonds Utrechtse Waarden en van Heidemaatschappij afdeling Utrecht.
Lees de blogs van Frans ter Maten


Heemraad Dirk-Siert SchoonmanDirk-Siert Schoonman, heemraad

Portefeuille: Watersysteem voor het landelijk gebied met aandacht voor verdrogingsbestrijding, Natura 2000 en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW); Huisvesting/gebouwen. Eerder was hij bestuurder bij LTO Noord en actief als melkveehouder. Sinds december 2016 maakt hij deel uit van het bestuur van de Unie van Waterschappen. Lees de blogs van Dirk-Siert Schoonman


Heemraad Bert van VreeswijkBert van Vreeswijk heemraad

Portefeuille: Afvalwaterketen en de samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterschap; Financiën en Belastingen. Naast zijn heemraadschap is hij enkele uren per week werkzaam als leraar scheikunde in het voortgezet onderwijs.
Lees de blogs van Bert van Vreeswijk