Over deze weblog

Dagelijks werkt Waterschap Vallei en Veluwe aan de veiligheid van ruim 1,1 miljoen mensen in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Randmeren en Utrechtse Heuvelrug. Hierbij gaat het om veilige dijken, gezuiverd afvalwater en schoon en voldoende oppervlaktewater.

Dijkgraaf en heemraden vormen samen het dagelijks bestuur van het waterschap. Op deze weblog schrijven ze met enige regelmaat over wat hen als bestuurders bezighoudt. Het betreft blogs van dijkgraaf Tanja Klip-Martin en de heemraden Frans ter Maten, Dirk-Siert Schoonman en Bert van Vreeswijk.

Dijkgraaf en Heemraden Waterschap Vallei en Veluwe