Samenwerking laat waterkennis stromen

Tanja Klip-Martin over samenwerking

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf

Takken en boomstronken liggen kris kras verspreid over het water van de Hierdense beek. Hout en zand zijn in het water gelegd. Zo zorgen we dat de biodiversiteit in de beek weer toeneemt. Moerasplanten kunnen groeien en insecten en vissen vinden voedsel en paaiplekken. ‘Building with nature’ heet dit. Ofwel: water beheren zoals de natuur dat zelf zou doen. Het is één van de thema’s waarvoor wij als waterschap onze kennis bundelen met die van Wageningen UR en Deltares.

Samenwerking en kennis delen

Deze ‘proeftuin’ maakt deel uit van de samenwerkingsovereenkomsten die Waterschap Vallei en Veluwe deze week heeft ondertekend met de onderwijs- en kennisinstellingen Wageningen University/Alterra en Deltares. Zij hebben als specialisten in waterbeheer Nederland mede op de kaart gezet. Daar willen wij als waterschap natuurlijk van profiteren! De landelijke pers pakte het nieuws eerder al op.

Samenwerking tussen waterschap, onderwijs en wetenschap in de watersector bestaat al langer. Dat gaan we nog grondiger aanpakken. Zo zorgen we ervoor dat we actuele en innovatieve kennis meer vanzelfsprekend met elkaar delen. Dat hebben we nodig bij de uitdagingen waar we de komende jaren voor staan: klimaatverandering, nieuwe veiligheidsnormen, wateroverlast of juist verdroging, of de verontreiniging van water met bijvoorbeeld medicijnresten.

Onderzoeksplekken voor waterexperts

Om goede antwoorden te vinden, moeten we als waterschap – nu en in de toekomst – beschikken over de juiste en de nieuwste kennis én over kundige en gemotiveerde medewerkers. Wageningen University leidt waterexperts op. Zowel toekomstige als huidige medewerkers worden hier klaargestoomd voor ‘het betere werk’. Vanuit het waterschap leveren we daarvoor watervraagstukken aan en bieden we masterstudenten stage- en onderzoeksplekken.

Onderdeel van ons gezamenlijke uitvoeringprogramma is de proeftuin voor de waterkwaliteit in de Hierdense beek. Naar goed voorbeeld van de Heelsumse beek, waar we vorig jaar aan de slag zijn gegaan met leerlingen van Helicon en Van Hall Larenstein: opleidingen waarmee we soortgelijke afspraken mee hebben gemaakt.

Met Deltares concentreren we ons op de nieuwe normen voor de waterveiligheid, wateroverlast en grondwater. Van MBO en HBO tot toegepast en wetenschappelijk onderzoek: onze samenwerking bestrijkt nu het hele palet.

Springplank naar de toekomst

Als je het mij vraagt, is dit ook een geslaagd voorbeeld van sociale innovatie. Van deze samenwerkingsovereenkomsten profiteren we allemaal. We zorgen dat kennis en praktijk meer vanzelfsprekend op elkaar aansluiten en we innovaties ook echt benutten in het waterschapswerk. Zo vormen we een springplank voor de watercarrière van studenten. Waterschappers, onderzoekers en studenten: allemaal ‘fit for the future’!

Gerelateerde artikelen

  • Wytze Schuurmans
    15 april 2016 at 10:32

    Goed iniatief, innoveren en vernieuwen is hard nodig ook in het waterbeheer. Maar veel (mkb) bedrijven zijn hier ook erg actief mee bezig. Met jonge mensen durven wij oude normen ter discussie te stellen en nieuwe te introduceren. De kennis zit niet alleen bij kennisinstellingen wil ik maar zeggen.