Slim omgaan met water helpt ons allemaal

Victor Doorn

Victor Doorn, heemraad

Vraagt u zich wel eens af wat u kunt doen om te zorgen dat we in Nederland verstandig omgaan met ons water? De oude campagne ‘Wees zuinig met water’ is inmiddels vervangen door acties als ‘de waterspaarders’ met de oproep om korter te douchen. Maar wist u ook dat het goed is om uw tuin niet geheel te bestraten? Door de stenen kan het water slecht weglopen in de grond waardoor het, zeker in de stad, enkele graden heter kan zijn. Soms net het verschil tussen op apegapen liggen of aangenaam rondlopen…

En wist u dat het beter is om het regenwater uit uw hemelwaterafvoer niet op het riool aan te sluiten? Ik zeg: ‘de zaag erin!’. Steeds meer mensen vinden creatieve oplossingen om het regenwater op een leuke manier in de tuin te gebruiken. Zoals de inwoners van de Deventer wijk De Worp dat laten zien. Al zeventig gezinnen hebben elkaar gevonden in een inspirerend afkoppelproject. Op www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021 kunt u zien waarom ze dat doen en hoe ze dat aanpakken.

We zijn verwend
Als waterschap zorgen we voor uw waterveiligheid, droge voeten en voldoende water. En gelukkig gaat dat over het algemeen erg goed. Onlangs zagen we nog in Engeland hoe het kan gaan als we het niet goed regelen. Die schaal van narigheid kennen we niet in onze recente geschiedenis. We zijn dus best een beetje verwend als waterlanders. Pas als er problemen zijn worden we wakker en gaan we piepen. ‘Zo zijn we nu eenmaal… het zit in onze genen’, hoor je dan vaak. Ik betwijfel of dat echt zo is. Ik merk dat als ik aan andere mensen mag vertellen wat de waterschappen vaak samen met de provincies, gemeenten en bedrijven doen, de meeste mensen best trots en tevreden zijn. En ook dat bijna iedereen wel bereid is om zelf iets te doen.

WBP iconen

Plannen voor de toekomst
Voor het Waterbeheerprogramma waarin we onze plannen voor de komende zes jaar beschrijven, hebben we een rondje gemaakt langs veel partijen. De opdracht die we voor ons zien is helder. We willen veilig leven met water in de stad en op het platteland. We hebben daarom meer plekken nodig voor berging van water om droogte en overlast tegen te gaan. De dijken moeten op sommige plekken worden versterkt. We moeten slimmer omgaan met regenwater, meer bruikbare stoffen terugwinnen uit ons rioolwater en meer energie opwekken waar dat kan. Het klimaat verandert, er is werk aan de winkel!

Samen stappen zetten
De waterschappen kunnen de power brengen die daarvoor nodig is. Maar we hebben daarbij wel uw hulp nodig. Onze agenda voor de komende jaren is daarom geen in beton gegoten, dichtgetimmerd plan, geen ambitieus beleidsstuk voor in de la, maar een programma vol nieuwe dingen die we met elkaar willen oppakken. Al met al is het best een omvangrijk plan geworden. En omdat we ook wel snappen dat niet iedereen dat plan uitgebreid gaat lezen hebben we een speciale, eenvoudige website gemaakt. Die is te vinden op www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021.

Ik raad u aan er eens rond te neuzen en de verhalen te horen. Niet die van ons, maar van de mensen zich nu al sterk maken voor het water van de toekomst. Daar leren we van hoe we samen stappen kunnen zetten. En als u plannen heeft om in actie te komen, maar u weet niet waar te beginnen, zoek ons gerust op! We helpen u graag.

WBP site iconen.jpg

 

Gerelateerde artikelen