Water: voor en ván ons allemaal

Tanja Klip-Martin

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf

Water is niet alleen voor, maar ook ván ons allemaal. De zorg ervoor willen wij daarom graag met u delen. Dat kan als vrijwilliger of gewoon als inwoner van ons waterschap. Op onze nieuwe webpagina leest u waarbij u zoal kunt helpen.

Waterschap Vallei en Veluwe kan nu rekenen op bijna tweehonderd vrijwilligers. Sommigen helpen mee de oevers van beken en sprengen schoon te houden en te maaien. Anderen geven rondleidingen bij een rioolwaterzuivering en maken zo kinderen bewust van het belang van schoon water. Bij de Wenumsebeek bij Apeldoorn houden we met vrijwilligers bij welke vissoorten er zwemmen en hoe groot ze zijn. Dat vertelt ons veel over de kwaliteit van het water. Naast de beek ligt een mooi Klompenpad, waar we óók samen aan gewerkt hebben.

Als dijkgraaf ben ik trots dat ons waterschap zoveel enthousiaste vrijwilligers heeft. Mensen die het mogelijk maken dat we ons werk kunnen uitvoeren zoals het hoort. Betrokken inwoners met veel (lokale) kennis en vaak ook levenservaring. Dat hun aantal groeit is voor ons fantastisch. Tegelijkertijd kunnen we nog veel meer mensen gebruiken die ons helpen bij het waterbeheer.

Goed geregeld
Vorig jaar hebben we ons vrijwilligersbeleid naar een hoger plan getild. Prettig voor de vrouwen en mannen die de handen uit de mouwen steken, maar ook voor het waterschap, als een aantal praktische zaken goed geregeld zijn. Vrijwilligers zijn belangrijk voor ons werk. De samenwerking zorgt er ook voor dat mensen zich verbonden voelen met het water om hen heen. Gezond en schoon water, maar ook de mogelijkheid om die te beleven, is van levensbelang voor volgende generaties.

Zuinig zijn op ons water
Behalve als vrijwilliger, kunt u ook als inwoner uw bijdrage leveren aan schoon en voldoende water. Bijvoorbeeld door zuinig om te springen met water. En door niet zomaar medicijnen of verfresten door gootsteen en toilet te spoelen, omdat het waterschap dat later allemaal weer uit het afvalwater moet halen. Ook kunt u wateroverlast helpen voorkomen. Meer groen in uw tuin of op het dak helpt regenwater op te vangen bij grote plensbuien.

Doet u mee?
Op onze website vindt u de informatie over onze vrijwilligers, waar activiteiten plaatsvinden, wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe u met ons in contact komt. Misschien ziet u taken die we samen kunnen oppakken in uw omgeving in en om het water? Er is ruimte genoeg voor nieuwe initiatieven. Ook bestaande vrijwilligersgroepen zijn van harte welkom om werk met ons op te pakken. Laat het ons weten. En wellicht zien we elkaar deze zomer dan daar bij de schone waterkant!

 

Gerelateerde artikelen