Werken aan water als Serious Request

Henk Ovink en Tanja Klip-Martin

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin verzorgt deze keer een blogpost samen met Nederlands Watergezant Henk Ovink. Op dit moment haalt 3FM Serious Request 2017 geld op om gezinnen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. Vaak heeft dit met water te maken: te veel of juist te weinig. Medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe zamelen al weken geld in voor Serious Request. Henk Ovink hielp mee en schrijft daarom mee aan deze blogpost.

Water is een cruciale levensbehoefte en een machtig sturingsmiddel. De beschikbaarheid en een goed beheer ervan zijn essentieel voor ontwikkeling en veiligheid. Water is cruciaal voor mensen, dieren en gewassen, waardoor wij kunnen leven en onze handel floreert. Maar water is helaas ook een strategisch en vaak dodelijk middel tot onderdrukking. Het gebrek aan water en daardoor het verlies van voedsel en inkomen drijft miljoenen mensen op de vlucht. Denk aan situaties in landen als Syrië, Iran, Kenia, Noord-Afrika en Jemen.

Watervluchtelingen

Klimaatvluchtelingen zijn watervluchtelingen. Ook de inwoners van Irak waren in de jaren negentig het doelwit van onderdrukking toen het toenmalige regime besloot om vitaal en vruchtbaar moerasgebied tussen de rivieren Eufraat en Tigris, de zogenaamde “Arab marshes”, ter grote van de helft van Nederland, droog te leggen. Het ooit moerassige, groene en vruchtbare gebied in het zuiden van Irak werd een droge vlakte.

Mislukte oogsten

Watertekorten leiden tot mislukte oogsten, stervende veestapels en de verwoesting van de natuur. Voedselprijzen lopen door schaarste snel op, met hongersnood en maatschappelijke spanningen als gevolg. In te veel gevallen leidt die opeenstapeling van ellende tot grote sociale onrust en tot migratie, burgeroorlogen en internationale conflicten. Een splitsing van etnische en religieuze groepen, van families en gezinnen is hiervan te vaak het onvermijdelijke gevolg met nu al 140 miljoen mensen op de vlucht.

Water en klimaat

Als we niet snel handelen, worden het er 300 miljoen in 2050, becijferen de Verenigde Naties. Water en klimaat zijn niet  alleen een humanitaire ramp, ze raken het hart van onze economieën: negen van de tien natuurrampen zijn watergerelateerd en tussen 1995 en 2015 richtten wind en water wereldwijd voor zo’n 1.700 miljard dollar schade aan, schat de VN.

Oplossingen bedenken

Foute regimes en verschuivende machtsverhoudingen zijn zaken waar wij als Nederlandse water-overheid politiek weinig aan kunnen veranderen. Maar we kunnen wel de condities in die landen en voor die mensen versterken. Wij kunnen als geen ander land ter wereld helpen om het water (lokaal) te managen en de lokale en regionale capaciteit en expertise versterken. Water beter leren waarderen in economische, culturele, ecologische en sociale zin betekent water managen en transparant en inclusief organiseren. Oplossingen helpen bedenken die technisch innovatief zijn en gemeenschappen wereldwijd voorbereiden op die onzekere toekomst.

Delen met het buitenland

Daar hebben we in Nederland al eeuwenlang ervaring mee. Ons land is voor tweederde kwetsbaar voor overstromingen en ligt voor bijna eenderde onder zeeniveau. Watertekort, wateroverlast… we hebben bijna overal een oplossing én een aanpak voor. Sterker nog, we werken als een van de weinige landen ter wereld vooruit: we bereiden ons voor op een klimaatrobuuste toekomst. En dat werken aan water in onze dichtbevolkte delta is nooit klaar. Niet alleen Nederland heeft onze waterkennis blijvend nodig, we moeten die kennis ook veel beter en vaker delen met het buitenland. Dat is een kans én een verantwoordelijkheid.

Serious Request

Wij zamelen geld in voor het Rode Kruis in het kader van Serious Request, om gezinnen te herenigen. Tegelijk blijven we werken aan water in Nederland en ver daarbuiten. Want werken aan water is ook een Serious Request. Dat werk kent geen grenzen en houdt nooit op.

Henk Ovink, Nederlands Watergezant. 
Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe.

Gerelateerde artikelen