Winnen wat van waarde is

Tanja Klip-Martin

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf

Geld alleen maakt niet gelukkig. Er is zoveel meer dat van waarde is. Ik denk aan gezondheid, veiligheid, voldoende voedsel, duurzaamheid en een leefbare omgeving. Aan al die geluksfactoren dragen wij als waterschappen een steentje bij.

Onder het motto ‘Winnen wat van waarde is’ zetten de waterschappen zich in voor duurzaamheid. Vandaag, 21 maart, ondertekenen we met de minister van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken en onderzoeksinstelling STOWA de tweede Green Deal Energie. Dit is de opvolger van het gelijknamige akkoord uit 2011.

Meer dan energie uit afvalslib
In Green Deals maakt het Rijk afspraken met organisaties, inwoners en bedrijven uit allerlei sectoren. Samen maken zij de weg vrij voor verdere vergroening van de economie. Om de productie van duurzame energie bij de waterschappen te stimuleren, zegt het Rijk extra menskracht, onderzoeksbudget en – als dat nodig is – ruimte in de regels toe. En wij als waterschappen zetten ons nog intensiever in voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie.

We winnen wat van waarde is. In de nieuwe Green Deal gaat het om méér dan energie maken uit afvalslib. We grijpen nu ook de kansen in het watersysteem. Denk aan biomassa, koude/warmte uit oppervlaktewater, zoet-zout-energie en waterkracht. Ook stellen we terreinen en daken beschikbaar voor wind- en zonne-energie. Op de Digitale Energiekaart van de Unie van Waterschappen staan 223 projecten: https://www.uvw.nl/thema/duurzaamheid/energie/.

In geld uitgedrukt leveren onze ‘energiefabrieken’ – dat zijn de rioolwater-zuiveringsinstallaties waar wij energie en grondstoffen winnen uit afvalwater – nu al aanzienlijke besparingen op. We streven ernaar om in 2020 met alle waterschappen samen 40 procent van de benodigde energie zelf op te wekken. Dankzij onze ‘energiefabrieken’ in Apeldoorn en Amersfoort (laatstgenoemde openen we in juni 2016) verwachten we bij Waterschap Vallei en Veluwe dan al op 100 procent te zitten. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan het nationale energie-akkoord uit 2014. Ook is het voordelig voor onze inwoners want onze tarieven stijgen niet of minder.

Veilig wonen en werken
Ook als je verder kijkt dan geld, zie je dat wij als waterschappen waardevol werk doen gericht op veiligheid en schoon en voldoende water. Het zijn belangrijke voorwaarden voor de volksgezondheid, de landbouw, klimaatbestendige steden en veilig wonen en werken achter de dijken.

‘Alles van waarde is weerloos’ schreef Lucebert in zijn gedicht ‘De zeer oude zingt’. Als waterschap maken we ons graag sterk voor al die zaken die voor u, mij en toekomstige generaties van waarde zijn.

Gerelateerde artikelen

 • post
  29 maart 2016 at 22:14

  Geld maakt niet gelukkig vind ik zo´n irritante uitdrukking. Vooral omdat steeds meer mensen armoediger moeten leven omdat ze eenvoudigweg te weinig geld hebben en dus ook minder gelukkig zijn. Zeker als een welgesteld iemand die geen armoede heeft gekend dit zegt komt het verkeerd bij mij binnen. Echt heel verkeerd

 • Tanja Klip-Martin
  31 maart 2016 at 13:48

  Daar hebt u gelijk in. Dit spreekwoord nemen we soms misschien wel te makkelijk in de mond.
  Wat ik ermee bedoelde te zeggen is: water draagt bij aan allerlei dingen die goed voor ons zijn, of het leven aangenaam maken. Als waterschap maken wij ons sterk voor veiligheid, schoon en voldoende water, een gezonde leefomgeving. Dat doen we voor én samen met de bewoners, bedrijven en andere overheden in ons werkgebied.

  • J.R.
   19 oktober 2016 at 10:45

   Het staat u te prijzen dat en hoe u reageert, maar ik vind de “aanval” niet terecht.
   Natuurlijk heeft “post” ook gelijk, maar dit heeft niets te maken met uw duidelijke verhaal.
   Ik ben erg blij met het goede werk van de waterschappen en het maakt me trots dat we alles zo goed voor elkaar hebben in ons mooie land!