Het is zwemweer! Maar waar?

Heemraad Frans ter Maten

Frans ter Maten, heemraad.

Het is al een paar weken volop zwemweer. Temperaturen van meer dan 25 graden nodigen uit om in de vrije uren te gaan zwemmen in de buitenlucht. Maar waar mag het wel? En waar mag het niet?

Nederland is een waterland met kanalen, rivieren, beken, plassen en meren. Volop mogelijkheden om te zwemmen dus. Maar niet overal mag dat. Om twee simpele redenen: waterveiligheid en waterkwaliteit. Anders gezegd: het risico op ongelukken is (te) groot of je wordt ziek.

Risico op botsing

Kanalen en rivieren zijn verboden om in te zwemmen. Niet alleen vanwege een slechte waterkwaliteit door bijvoorbeeld illegale lozingen, maar ook veiligheid speelt een rol. In de meeste kanalen varen vrachtschepen, plezierschepen of motorboten. Vrachtschepen hebben een ‘zuigende’ werking als zij voorbij varen. Het water wordt soms wel twee meter de rivier in ‘gezogen’ met een sterke kracht. Daar kun je niet tegenop zwemmen. Bestuurders van plezierschepen en andere gemotoriseerde boten hebben vaak niet het overzicht om zwemmers in de gaten te houden. Het lijkt wel op een provinciale weg of zelfs een snelweg. Daar mag je als voetganger ook niet komen. Het risico op een botsing is te groot.

Zwemmersjeuk

Meestal zijn beken, plassen en meren in het gebied van ons waterschap wél geschikt om in te zwemmen vanuit veiligheidsoogpunt. Maar als het gaat om waterkwaliteit gaat dat niet altijd op. Het is mogelijk dat er bijvoorbeeld blauwalg is vastgesteld. Deze voor ons giftige alg komt veel voor en gedijt in warm, zuurstofarm water. Juist als het warmer wordt, duikt deze alg op. Ook zwemmersjeuk,  veroorzaakt door een parasiet in het water,  is reden om niet te gaan zwemmen in natuurlijk water.

Oplossing

Als de waterkwaliteit van de door de provincie aangewezen zwemlocaties, om welke reden dan ook, onvoldoende is, komen er verbodsborden te staan. Het water is dan ongeschikt om in te zwemmen. Het waterschap werkt – al dan niet samen met de gemeente – direct aan de waterkwaliteit. En de provincie geeft het water weer vrij als de kwaliteit van het zwemwater weer voldoende is.

Check zwemwater.nl

Het waterschap controleert samen met Rijkswaterstaat en de provincie geregeld de waterkwaliteit van de plekken waar je wél mag zwemmen. Wil je het zeker weten? Check www.zwemwater.nl .

 

Gerelateerde artikelen